Membership tickets
Rotterdam, The Netherlands - August 16-19, 2024

Reglement Prijsvragen en Winacties

Inleiding
Deelname aan een prijsvraag is mogelijk door inzending via de aangegeven kanalen waaronder een respons formulier en/of de social media-kanalen van Erasmuscon. Door de inzending te versturen gaat de deelnemer accoord met de in dit reglement opgenomen voorwaarden van een prijsvraag / winactie.

Organisatie
De organisatie is in handen van Erasmuscon, hierna te noemen ‘Organisator’.

Wedstrijd

 1. De jury bepaalt de winnaar van een prijsvraag / winactie; zij opereert binnen de kaders van de prijsvraag onafhankelijk.
 2. Organisator bepaalt de samenstelling van de jury.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname

 1. Deelname aan een prijsvraag / winactie is gratis.
 2. De inzending is voorzien van naam, voornaam en e-mailadres of is gekoppeld aan een herleidbaar profiel wanneer gereageerd wordt via social media.
 3. De bij Organisator bekende naam én voornaam van winnaars wordt op alle (social) media kanalen van Erasmuscon gepubliceerd.
 4. Gegevens die worden verzameld worden kunnen gebruikt worden voor doeleinden die rechtstreeks betrekking hebben op Erasmuscon.
 5. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan een prijsvraag / winactie.
 6. Deelnemers zenden per prijsvraag / winactie één enkele keer in; deelnemers die
  meerdere keren inzenden worden gediskwalificeerd van verdere deelname / loting.
 7. Deelnemer dient te allen tijden te controleren of de reactie correct is. Herstel
  inzendingen beschouwt Organisator tevens als dubbele reactie. Bij (grote) recidive wordt deelnemer voor onbepaalde tijd geblokkeerd van verdere deelname aan andere prijsvragen / winacties.
 8. Het is niet toegestaan is per lopende actie meerdere keren met hetzelfde postadres deel te nemen.
 9. Deelname staat open voor ieder natuurlijk persoon woonachtig in Nederland en België.
 10. Het recht op de gewonnen prij(s)(zen) vervalt op het moment dat de redactie binnen 7 dagen na bekendmaking op generlei wijze contact met deze winnaar(s) kan leggen.
 11. Uitgesloten van deelname zijn en zullen blijven:
  – Eventueel aanwezige juryleden
  – De organisatie van Erasmuscon
  – Medewerkers / toeleveranciers van de te winnen artikelen in vernoemde
  prijsvragen / winacties
  – Gezins- / familieleden van bovengenoemde partijen
  – Alle inzendingen die ná sluitingsdatum ontvangen zijn
  – Inzendingen vanaf postbus adressen of niet herleidbare dan wel onbestelbare
  woonadressen.
  – Deelnemers die bij een reactie per email geen gebruik hebben gemaakt van het voor winacties bestemde reactieformulier onder de winactie zelf en / of dit (stelselmatig) nalaten.

Schade

 1. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een prijsvraag / winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een prijsvraag / winactie of de trekking van de winnaar.
 2. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen en/of gebreken die voortvloeien uit de gewonnen artikelen, het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook.

Voorwaarden en vragen

 1. De voorwaarden en/of duur (looptijd) van een prijsvraag / winactie kunnen te allen tijde door Organisator worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig
  te bekijken.
 2. Geldig is telkens en met terugwerkende kracht de meest recente versie van het
  reglement zoals deze op de website van Erasmuscon te vinden is.
 3. Eventuele vragen of opmerkingen over (het verloop van) een prijsvraag / winactie kunnen worden gesteld door middel van een e-mail naar: winacties@erasmuscon.nl.

Downloaden als PDF

Scroll to Top